Ældrepolitisk udvalg i Enhedslisten, forside

Udvalget arbejder politisk for at vise, at ældre ikke er en byrde men en styrke

Fremtiden tilhører dem, der kæmper på kort og langt sigt

 • Ældrepolitisk Udvalg giver Enhedslistens politikere ammunition til politisk handling
 • Ældrepolitisk Udvalg er løbende kontakt/dialog med folketingsgruppen
 • Ældrepolitisk Udvalg arbejder for at få de aktive ældre i lokalområderne til at oprette Ældrestyrker, der afholder politiske og sociale aktiviter lokalt for 60+ere
 • Ældrepolitisk Udvalg hjælper aktive, der mangler ideer til at komme i gang
 • Ældrepolitisk Udvalg ser på, hvor Enhedslisten har fået eller arbejdet for indflydelse på ældreområde
 • Ældrepolitisk Udvalg sætter fokus på, hvor andre partier, fx Dansk Folkeparti har sat deres nedskæringspræg
 • Ældrepolitisk udvalg deler de lokale erfaringer med ale via hjemmesiden og ved direkte kontakt til byrådsmedlemmer , regionsmedlemmer

 Læs den fulde tekst om udvalget. Klik her

Læs Enhedslistens Ældre- og hadicappolitik kampange. Se også videoen af Maria Gjerding

 Enhedslisten sætter fokus på siniorer gennem nyt tema om seniorer. Ældrepolitisk Udvalg sætter stor pris på dette initativ, som vi længe har skubbet på for at få søsat. KLIK PÅ BILLEDET for at læse om temaet.

 

 Klik på billedet og se videoen om ELs 

I 2013 holdt Ældrestyrken i Gladsaxe møde om fattigdom, stadig aktuel, med tre oplægsholdere: Se oplægene på video:

 1. oplæg, Hans Genefke Jørgensen  2. oplæg. Hanne Reintoft  3. oplæg Fin Sørensen

Konkret foreslår Pelle Dragsted at aflyse de skattelettelser, som er aftalt, men endnu ikke realiseret. 

 

 

 Læs hendes historie, klik på billedet 

Se video interwie med Inge. Klik her

 

 

Sådan finder du rundt på siden:

 • Om Ældre Politisk Udvalgs side
  Du finder vej ved hjælp af menuerne

 • Øverst i den røde bjælke finder du de overordnede emner
  Ved at klikke på en af dem vil du i venstre side finde underpunkter til siden
  Nogle af undersiderne har flere valgmuligheder, så du kan finde præcis det du søger

 • Via de grå emneord nederst på siden kan du finde andre artikler om lignende emner 

Emneord:

Nytårshilsen fra FOA 2017

FOAs nytårsudtalelse 2017:

Fagbevægelsens forår

Godt nytår til FOAs medlemmer
2018 begynder med overenskomstforhandlinger. Vores mål er at gøre noget ved to grundlæggende skævheder. Vi vil gøre op med den kønsbestemte uligeløn, blandt andet i de kvindedominerede omsorgsfag, og vi ønsker et særligt løft til de lavtlønnede.

Normeringer på danske plejecentre

Rapport om normeringen på danske plejecentre. Læs her

Mangel på medarbejdere i ældreplejen

FOA - Fag og Arbejde
Pressemeddelelse
28. november 2017

Mangel på medarbejdere i ældreplejen: Vi skal gøre faget mere attraktiv

De danske kommuner skriger på ansatte inden for ældreområdet. Der er behov for mere anerkendelse og respekt for faget, mener FOA.

Tre ud af fire kommuner mangler ansatte til ældreområdet. Det viser en ny rundspørge fra Kommunernes Landsforening.

Hvad er der galt med satspuljen?

Inden en enlig pensionist får udbetalt sin folkepension, trækkes 7.716 kr. til Satspuljen om året. På samme måde trækker staten penge fra alle andre overførselsindkomster. De gode, sociale formål, som satspuljemidlerne er med til at finansiere, stammer fra de fattigste i vores samfund. Dem, der ikke får skattelettelser, billigere biler osv. af den siddende, borgerlige regering. Med satspuljen fodrer staten hunden med dens egen hale.

23.11.17 blev dette indlæg bragt på deabt indlægget i politiken