Ældrepolitisk udvalg i Enhedslisten, forside

Udvalget arbejder politisk for at vise, at ældre ikke er en byrde men en styrke

Fremtiden tilhører dem, der kæmper på kort og langt sigt

 • Ældrepolitisk Udvalg giver Enhedslistens politikere ammunition til politisk handling
 • Ældrepolitisk Udvalg er løbende kontakt/dialog med folketingsgruppen
 • Ældrepolitisk Udvalg arbejder for at få de aktive ældre i lokalområderne til at oprette Ældrestyrker, der afholder politiske og sociale aktiviter lokalt for 60+ere
 • Ældrepolitisk Udvalg hjælper aktive, der mangler ideer til at komme i gang
 • Ældrepolitisk Udvalg ser på, hvor Enhedslisten har fået eller arbejdet for indflydelse på ældreområde
 • Ældrepolitisk Udvalg sætter fokus på, hvor andre partier, fx Dansk Folkeparti har sat deres nedskæringspræg
 • Ældrepolitisk udvalg deler de lokale erfaringer med ale via hjemmesiden og ved direkte kontakt til byrådsmedlemmer , regionsmedlemmer

 Læs den fulde tekst om udvalget. Klik her

Læs Enhedslistens Ældre- og hadicappolitik kampange. Se også videoen af Maria Gjerding

 Enhedslisten sætter fokus på siniorer gennem nyt tema om seniorer. Ældrepolitisk Udvalg sætter stor pris på dette initativ, som vi længe har skubbet på for at få søsat. KLIK PÅ BILLEDET for at læse om temaet.

 

 Klik på billedet og se videoen om ELs 

I 2013 holdt Ældrestyrken i Gladsaxe møde om fattigdom, stadig aktuel, med tre oplægsholdere: Se oplægene på video:

 1. oplæg, Hans Genefke Jørgensen  2. oplæg. Hanne Reintoft  3. oplæg Fin Sørensen

Konkret foreslår Pelle Dragsted at aflyse de skattelettelser, som er aftalt, men endnu ikke realiseret. 

 

 

 Læs hendes historie, klik på billedet 

Se video interwie med Inge. Klik her

 

 

Sådan finder du rundt på siden:

 • Om Ældre Politisk Udvalgs side
  Du finder vej ved hjælp af menuerne

 • Øverst i den røde bjælke finder du de overordnede emner
  Ved at klikke på en af dem vil du i venstre side finde underpunkter til siden
  Nogle af undersiderne har flere valgmuligheder, så du kan finde præcis det du søger

 • Via de grå emneord nederst på siden kan du finde andre artikler om lignende emner 

Emneord:

Folkepensionen bliver udhulet, ÆldreSagen

SIDEN SATSPULJEN BLEV INDFØRT ER FOLKEPENSIONEN SAKKET BAGUD I FORHOLD TIL LØNUDVIKLINGEN I DANMARK. DET ØGER ULIGHEDEN MELLEM DEM I ARBEJDE OG DEM PÅ PENSION.

Læs her 

VI GÅR HELE VEJEN

FOA

Pressemeddelelse

17. april 2018

FOA: Vi går hele vejen

Mere end 2000 tillidsfolk fra FOA bakker op om forhandlerne og fællesskabet, og erklærer sig klar til en eventuel konflikt.

I dag tirsdag den 18.marts mødtes over to tusinde af FOAs tillidsfolk fra hele Danmark for at diskutere overenskomst-situationen. Forsamlingen vedtog følgende udtalelse:

Emneord:

Opgør med uligeløn

FOA - Fag og Arbejde

Pressemeddelelse

23. marts 2018

Opgør med uligeløn på Folketingets dagsorden

Det er et samfundsanliggende at sikre ligeløn mellem kønnene på det danske arbejdsmarked, mener BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne. Organisationerne håber, at politikerne på Christiansborg vil tage opgaven på sig, når de i dag stemmer om en ligelønspulje på 5 mia. kr.

Emneord: