FOA: En finanslov med den rigtige retning

Pressemeddelelse

Mandag den 02.12.2019

Finanslovsforliget viser en ny retning for Danmark. Det er en god begyndelse, siger FOAs formand Mona Striib.

Efter lange og til tider drøje forhandlinger er regeringen og dens støttepartier blevet enige om en finanslov for 2020. For FOA er den et skridt i den rigtige retning, mener formand Mona Striib.

 

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde ønsket og håbet på mere, men set samlet, er finansloven et skridt i den rigtige retning. Efter mere end et tiår med sværere og sværere kår for velfærden, ser vi begyndelsen på en genopretning. Vi ved godt, at genopretningen af velfærden skal ses og forfølges over en årrække. For os er finanslovsforliget blot begyndelsen, og vi har tænkt os at holde partierne, bag forliget, fast på at fortsætte udviklingen,” lover Mona Striib.

 

Bedre normeringer

Partierne bag finansloven har afsat 1,6 milliarder kroner til minimumsnormeringer, som skal indfases fra årsskiftet frem til 2025. Første del på 500 millioner kroner falder næste år, hvor beløbet fordeles ud fra antallet af børn i den enkelte kommune.

 

”Forældre, fagforeninger, forskere og mange andre gode kræfter har sagt klart og tydeligt, at vi har brug for et massivt løft på børneområdet. Og politikerne har lyttet. Det er en vigtig sejr,” siger Mona Striib.

 

Hun understreger, at anstændige normeringer blot er første skridt på vejen mod en ny kurs for børnepolitikken. Området har brug for et generelt kvalitetsløft, som også handler om at få området uddannelsesdækket, samt bedre efter-og videreuddannelse og tilsyn.

 

Psykiatrien er nødlidende
Forligspartierne er blevet enige om at tilføre psykiatriområdet 600 millioner kroner med finansloven. Samtidig rykkes 150 sengepladser over i den almindelige psykiatri.

”Det er positivt, at psykiatrien også bliver tilgodeset. Og på høje tid. Psykiatrien er det sted, hvor vi oplever uligheden i sundhedssystemet mest tydeligt. Psykisk syge danskere dør  mellem 15 og 20 år før deres medborgere. Det er et både trist og skammeligt tal, som understreger, hvor vigtigt det er, at psykiatrien igen kommer ind på den politiske prioriteringsliste. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i behovet for en 10-årsplan, der skal genopbygge det psykiatriske område. Ikke mindst med fokus på socialpsykiatrien og de mange mennesker med dobbeltdiagnose, som desværre ofte bliver svigtet i dag,” fastslår Mona Striib.

 

Et flertal i folketinget vedtog sidste år, at man for at kunne få dagpenge skulle have boet i Danmark eller EU 7 af de seneste 12 år. Det krav er væk med den nye finanslov.

”Opholdskravet repræsenterede endnu en udhuling af dagpengene. Det var en såkaldt stramning opfundet for at genere udlændinge og som hurtigt viste sig at ramme ganske vilkårligt. Vi var imod det fra begyndelsen. Og vi er glade for at se det forsvinde, siger Mona Striib.

Den nye finanslov indeholder også en række grønne elementer og peger frem mod den klimalov, som regeringen og den støttepartier har aftalt. Det støtter FOA.

 

”Det er vigtigt, at den grønne dagsorden er med helt fremme sammen med velfærden i en finanslov, der vil sikre en bedre fremtid for alle danskere,” mener Mona Striib.