Om Ældrepolitisk udvalg

      

Ældrepolitisk udvalg i Enhedslisten 

 • Udvalget er nedsat af Enhedslisten og arbejder på landsplan. Vi samarbejder med Enhedslistens folketingsgruppe.
 • Udvalget arbejder for, at alle Enhedslistens afdelinger får mindst én person, der er tilknyttet udvalget. Interesserede kan tilmelde sig på nedenstående mail og vil herefter modtage information om udvalgets arbejde.
 • Udvalget arbejder for, at der i alle Enhedslistens afdelinger oprettes ældrestyrker, der gennem politiske og sociale aktiviteter engagerer 60+erne.
 • Udvalget arbejder politisk for at vise, at ældre ikke er en byrde, men en styrke.
 • Udvalget arbejder for, at vore folkevalgte i folketing, regioner og kommuner øger deres opmærksomhed omkring de problematikker, der er for ældre i vores samfund.
 • Udvalget arbejder for, at der er en dialog med folketingsgruppen, regionalrådsmedlemmerne og byrødderne, som fremmer fokuseringen på problematikkerne for de ældre
 • Udvalget arbejder for, at Enhedslisten skal være det toneangivne på ældreområdet.

Udvalget arbejder politisk for at vise

at ældre ikke er en byrde men en styrke

Fremtiden tilhører dem, der kæmper på kort og langt sigt
 • Ældrepolitisk Udvalg giver Enhedslistens politikere ammunition til politisk handling
 • Ældrepolitisk Udvalg er løbende kontakt/dialog med folketingsgruppen
 • Ældrepolitisk Udvalg arbejder for at få de aktive ældre i lokalområderne til at oprette Ældrestyrker, der afholder politiske og sociale aktiviteter lokalt for 60+ere
 • Ældrepolitisk Udvalg hjælper aktive, der mangler ideer til at komme i gang
 • Ældrepolitisk Udvalg ser på, hvor Enhedslisten har fået eller arbejdet for indflydelse på ældreområde
 • Ældrepolitisk Udvalg sætter fokus på, hvor andre partier, fx Dansk Folkeparti har sat deres nedskærings præg
 • Ældrepolitisk udvalg deler de lokale erfaringer med alle via hjemmesiden og ved direkte kontakt til byrådsmedlemmer , regionsmedlemmer

Ældrepolitisk Udvalg arbejder aktivt for at skabe et godt miljø i Ældrestyrkerne, hvor der er plads til faglige, politiske informationer og diskussioner, og samtidig plads til det sociale samvær, hygge, kaffe og brød. 

Det er vigtigt for udvalget at vise samfundet, at ældre også er politisk aktive.

Udvalget støtter derfor mange former for udadvendte aktiviteter og aktioner, som fremmer det politiske budskab.

Alle opfordres til at kontakte udvalget, hvis de har spørgsmål, ideer, forslag til det ældrepolitiske arbejde i folketinget, regionerne og kommunerne.
Alle interesserede kan melde sig ind i udvalget, så vil de få tilsendt vores mails og kan få inspiration til selv at starte noget op for ældre i eget lokalområde.

Ældrepolitisk udvalg i Enhedslisten

Udvalget er nedsat af Enhedslisten og arbejder på landsplan. Vi samarbejder med Enhedslistens folketingsgruppe.

Udvalget arbejder for, at alle Enhedslistens afdelinger får mindst én person, der er tilknyttet udvalget. Interesserede kan tilmelde sig på nedenstående mail og vil herefter modtage information om udvalgets arbejde.

Udvalget arbejder for, at der i alle Enhedslistens afdelinger oprettes ældrestyrker, der gennem politiske og sociale aktiviteter engagerer 60+erne.

Udvalget arbejder politisk for at vise, at ældre ikke er en byrde, men en styrke.

Udvalget arbejder for, at vore folkevalgte i folketing, regioner og kommuner øger deres opmærksomhed omkring de problematikker, der er for ældre i vores samfund.

Udvalget arbejder for, at der er en dialog med folketingsgruppen, regionalrådsmedlemmerne og byrødderne, som fremmer fokuseringen på problematikkerne for de ældre

Udvalget arbejder for, at Enhedslisten skal være det toneangivne på ældreområdet.

Udvalget arbejder politisk for at vise:

at ældre ikke er en byrde men en styrke

Fremtiden tilhører dem, der kæmper på kort og langt sigt

 • Ældrepolitisk Udvalg giver Enhedslistens politikere ammunition til politisk handling
 • Ældrepolitisk Udvalg er løbende kontakt/dialog med folketingsgruppen
 • Ældrepolitisk Udvalg arbejder for at få de aktive ældre i lokalområderne til at oprette
 • Ældrestyrker, der afholder politiske og sociale aktiviteter lokalt for 60+ere
 • Ældrepolitisk Udvalg hjælper aktive, der mangler ideer til at komme i gang
 • Ældrepolitisk Udvalg ser på, hvor Enhedslisten har fået eller arbejdet for indflydelse på ældreområdet
 • Ældrepolitisk Udvalg sætter fokus på, hvor andre partier, fx Dansk Folkeparti har sat deres nedskæring præg
 • Ældrepolitisk udvalg deler de lokale erfaringer med alle via hjemmesiden og ved direkte kontakt til byrådsmedlemmer , regionsmedlemmer
 • Ældrepolitisk Udvalg arbejder aktivt for at skabe et godt miljø i Ældrestyrkerne, hvor der er plads til faglige, politiske informationer og diskussioner, og samtidig plads til det sociale samvær, hygge, kaffe og brød

Det er vigtigt for udvalget at vise samfundet, at ældre også er politisk aktive.
Udvalget støtter derfor mange former for udadvendte aktiviteter og aktioner, som fremmer det politiske budskab.

Alle opfordres til at kontakte udvalget, hvis de har spørgsmål, ideer, forslag til det ældrepolitiske arbejde i folketinget, regionerne og kommunerne.
Alle interesserede kan melde sig ind i udvalget, så vil de få tilsendt vores mails og kan få inspiration til selv at starte noget op for ældre i eget lokalområde.

Enhedslisten går for at være et ungdommens parti, og heldigvis for det, men laver vi en aldersprofil på medlemmerne, viser det sig, at vi er mange på 60 år og opefter. Det er samtidig en gruppe med politiske og faglige erfaringer og kompetencer – dels efter et langt arbejdsliv – og dels gennem deltagelse i græsrodsaktiviteter, foreningsarbejde og politiske aktioner.

Vi vil have gang i det ældrepolitiske arbejde på landsplan, i regionerne og i kommunerne:

De lokale afdelinger skal sætte fokus på det ældrepolitiske arbejde og de problemer, der vedrører ældre.

Det drejer sig om: Reel fattigdom, hjælpemidler, handicapkørsel, boligstøtte, varmehjælp, dyr medicin og meget mere.

Ældrepolitisk udvalg arbejder for at udsende inspiration, forslag og dokumentation.

I arbejdet med at sætte ældrepolitikken på dagsordenen bør Enhedslistens afdelinger etablere samarbejde med det lokale Ældreråd, Ældre Sagen, fagforeningers pensionistudvalg, handicapforeninger, lokale institutioner, lokale medier osv. alt efter de lokale forhold og muligheder.

Derfor opfordres alle lokalafdelinger til at oprette en gruppe kaldet ældre… i (kommunens navn)

Enhedslisten går for at være et ungdommens parti, og heldigvis for det, men laver vi en aldersprofil på medlemmerne, viser det sig, at vi er mange på 60 år og opefter. Det er samtidig en gruppe med politiske og faglige erfaringer og kompetencer – dels efter et langt arbejdsliv – og dels gennem deltagelse i græsrodsaktiviteter, foreningsarbejde og politiske aktioner.

 • Kontaktperson
  Torben Conrad
  Tlf: 28 75 74 79
  E-mail: torben.conrad@gmail.com
 • Webmaster
  Philip Nørvig
  Tlf: 53 27 08 96
  E-mail: 1509philip@gmail.com