Psykiatrien styrkes med ny finanslov

Tirsdag den 03.12.2019

Psykiatrien styrkes med ny finanslov

Finanslov bringer 600 millioner til et psykiatri-område, som i den grad mangler midler og løsninger. God start på langsigtet plan om at genoprette psykiatrien, mener sektorformand i FOA.

Psykiatrien får med finansloven en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Der bliver blandt andet sat 600 millioner kroner af hvert år fra 2020 og frem til at styrke psykiatrien.

”Det er meget positivt, og det viser, at regeringen tager udfordringen på området alvorligt. For det er et område i knæ, og vi har set konsekvenserne med et stigende antal genindlæggelser og alt for mange overfald på medarbejderne i psykiatrien,” siger formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

Fra 2009 til 2017 er andelen af indlæggelser i psykiatrien, som efterfølges af akut genindlæggelse steget fra 17,9 procent til 22,3 procent.

Sengepladser rykkes til behandlingspsykiatrien
Der indledes en dialog med Danske Regioner, KL og regeringen om fremtiden for de 150 særlige socialpsykiatriske sengepladser, der blev oprettet i 2017, om at de bruges i behandlingspsykiatrien, så de endnu højere grad kommer i anvendelse.

”Pladserne er ikke blevet brugt tilstrækkeligt alle steder, fordi tildelingen og finansieringen af pladserne ikke har fungeret. Men der er virkelig brug for de her pladser til især patienter med dobbelt-diagnoser.”

”Derfor er jeg glad for at, at parterne vil arbejde for at de nye sengepladser i behandlingspsykiatrien sikres til netop den målgruppe. Vi har snakket om det længe nok.

Regeringen skal handle nu. Det er helt nødvendigt for at sikre den rette behandling af patienterne og sikkerheden for personalet i psykiatrien,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

10-års plan skal genoprette psykiatrien
I forståelsespapiret lancerede regeringen sine planer om en langsigtet plan for psykiatrien.

”Finanslovsaftalen er et skub i den rigtige retning, men der er meget langt til målet om at genoprette en psykiatri, der er blevet underprioriteret i årevis.”

”Der er brug for et samlet tilbud til patienter med både psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Forhåbentlig kan den bebudede 10-års plan sikre, at patienterne med dobbeltdiagnoser ikke som nu ofte tabes på gulvet i overgangen mellem de forskellige instanser i psykiatrien,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Stadig store problemer i socialpsykiatrien
Mens behandlingspsykiatrien, sikringen og retspsykiatrien styrkes med finanslovsaftalen, må vi vente på 10-års planen med fokus på socialpsykiatrien.

”Det er vigtigt, at socialpsykiatrien ikke glemmes, når vi snakker kvalitet i psykiatrien. Der er lige nu et kæmpe problem på landets bosteder, hvor vilkårene for at bruge sin fagligheden halter. Her er der brug for et gevaldigt økonomisk løft,” siger sektorformanden.